Rektörlük

Rektör Yardımcıları

Prof.Dr. Yusuf Ziya ERDİL

1972 Şanlıurfa doğumlu olan Prof. Dr. Erdil, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1994-95 yılları arasında Elmadağ Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra bir yıllık özel sektör deneyimi süresince orman endüstrisi alanında danışman olarak çalıştı. 1996-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Prof. Dr. Erdil yüksek lisans ve doktora öğrenimini Purdue Üniversitesi’nde tamamladı. ABD'de Amerikan Kütüphaneler Derneği (ALA) ve Ahşap Mühendisliği Derneği (APA) için proje yürütücülükleri ve mobilya performans testleri konusunda çok sayıda bilirkişilik görevlerinde bulundu.

2002 yılında Yardımcı Doçent olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nde çalışmaya başlayan Dr. Erdil, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanını aldı.  2002-2010 yılları arasında, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Senato Temsilciliği ve Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakülteleri Dekan vekilliği görevlerini yürüttü. Çeşitli aralıklar ve sürelerde Fransa, ABD ve Avusturya'da "Ziyaretçi Profesör" olarak bulundu.   

 

Prof. Dr. Erdil ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin uluslararasılaşma faaliyetlerinde daima aktif rol almış, 2004 yılında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kuruluşunda bulunmuş ve aralıksız olarak Koordinatör yardımcısı ve Koordinatör olarak çalışmıştır. 2005 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AB Hayatboyu Öğrenme Programı Kurum Koordinatörlüğü görevini de yürütmekte olan Dr. Erdil 2007-2008 yılları arasında, YÖK’ün yürüttüğü AB destekli "Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması" projesi dahilinde "Bologna Uzmanlığı" görevi yaptı. Erasmus ve LdV kapsamında çok sayıda projede yürütücü veya ortak olarak görev yapmakta olan Dr. Erdil aynı zamanda bu tür projelerin incelenmesinde "Bağımsız Dış Uzman" olarak görev aldı. 

 

Temel çalışma alanı mobilya performans testleri ve ürün mühendisliği olan Dr. Erdil’in saygın uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışında mezun ve devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlıkları bulunmaktadır. Çeşitli projelerde araştırmacı ve hakem olarak yer almış, 3 adet projede ise yürütücülük görevi yapmıştır. Bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri ve ödülleri bulunan Dr. Erdil, ulusal ve uluslararası dergilerde editörlük, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri yapmaktadır. Kaynak dili İngilizce olan Prof. Dr. Erdil, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

1.12.2013-25.05.2014 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 13/a maddesine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü vekaleten yürütmüştür.

Daha Fazla
 

Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN

1960 Muğla doğumlu olan Prof. Dr. Aydoğan, ilk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Zorunlu hizmetini Diyarbakır-Ergani Merkez Sağlık Ocağında, uzmanlık eğitimini Ankara GATA Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında 1986-1991 yıllarında tamamladıktan sonra 1995 yılında Doçentlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2000 yılında Profesörlük unvanını aldı.

Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı ve klinik şefliği,  Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıp Fakültesi öğretim üyeliği, ve idari görevlerde bulunmuş, Etik Kurul Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul temsilciliği, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Tıp Dergisi Editörlüğü, Hayvan Etik Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

            Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, bildirileri, kitap bölüm yazarlığı, toplantı, eğitim çalışmaları, tez yöneticiliği  ve panel katılımı bulunan Prof. Dr. Aydoğan’ın kaynak dili İngilizcedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.  

Daha Fazla
 

Prof.Dr. Bayram AKÇA

1969 Muğla Fethiye doğumlu olan Prof.Dr. Akça, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda “ 1915 Ermeni Tehciri ve Şehit Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey” adlı tezi ile Yüksek Lisansı’nı ve 2000 yılında yine aynı enstitüde “Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923-1960)” adlı tezi ile doktora çalışmasını tamamladı.

1994 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapmakta olup 2003 yılında Avustralya’nın Bathurst Üniversitesi’nde ve 2012 yılında da İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1915 Ermeni Tehciri,

Çanakkale Savaşları,

Muğla Tarihi,

Nüfus Mübadelesi,

Dış Politika üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Daha Fazla
 

Prof.Dr. Mustafa Volkan COŞKUN

Aslen Balıkesirli olup, Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da; lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yaptı. 1996 yılında yardımcı doçent, 2003’de doçent, 2008’de profesör oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına kısa ve uzun süreli dönemler hâlinde, iki defa TDK, üç defa DAAD bursuyla Almanya’nın Trier Üniversitesi Fonetik Bölümü ve laboratuvarında Prof. Dr. Jens-Peter KÖSTER ile araştırma ve çalışmalarda bulundu. Bir eğitim-öğretim yılı Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Dekanlığını yürüttü. Hollanda’da Han Üniversitesi ve Amerika’da Roosevelt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde incelemelerde bulundu.

2001 yılında MSKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığına; 2003 yılında Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne; 2012 yılında MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığına atandı.

Uzmanlık alanı kapsamında, dilbilim, özellikle fonetik, morfoloji, sentaks ve semantik alanlarıyla dil varlıklarının yüzey, derin yapıları, değerler ve Türkçe eğitimiyle ilgili karşılaştırmalı araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları bulunmaktadır. Bilim ve danışma kurulu üyelikleri, kongre düzenleme kurulu ve kongre başkanlıklarıyla editörlük ve çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik yapmış; projelerde görev almıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, makale, bildiri vb. olmak üzere 100’ün üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Kaynak dili, Almanca ve İngilizcedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Daha Fazla