Duyuru

2018-2019 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar Yarıyılı)

Son Güncelleme Tarihi : 18.01.2019 15:23:33

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Bahar Yarıyılı için 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine  yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

1-Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.

2-Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için öğrencilerin;                                                                                                                         

a. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda alması gereken bütün derslerini başarmış olmaları,                                                       

b. Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 2,40 olması

3- Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için öğrencilerin                                                                                                                     

a. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda alması gereken bütün derslerini başarmış olmaları,                                                     

b.Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının  en az 4’lük not sisteminde 3,20 olması,                                                                                                                                                              

c.Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için müracaat eden adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adayların yerleştirilmeleri,

4-Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

5- Öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları

6- Yurtdışından yatay geçiş yapmak isteyen adaylar yurtdışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için TYT’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir. Yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitim yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans ve lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.

Üniversitemize ait taban puanlara http://www.oidb.mu.edu.tr/tr/tavantaban-puanlar-1030 adresinden ulaşılabilir.

C- GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi

2.Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı

3.Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge4

4.ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi

5.Meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge

6.İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.

*Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz

Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanacaktır)

Yatay geçiş akademik takvimi için tıklayınız.

İletisim Rehberi

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 28.12.2018 08:30
Okunma Sayısı : 5306